Logo

Bestuursbureau

Het bestuursbureau biedt ondersteuning aan het college van bestuur en aan de scholen in het belang van en ter bevordering van een algemeen goed functioneren. Zowel medewerkers van de scholen als derden kunnen bij het bestuursbureau terecht met vragen.

samenstelling

 • De directie van het bestuursbureau bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur.
   
 • Het secretariaat van het bestuursbureau bestaat uit twee secretaresses. Het secretariaat fungeert tevens als bestuurssecretariaat en als secretariaat voor de raad van toezicht.
   
 • Op het bestuursbureau is een beleidsmedewerker pr & communicatie werkzaam.
   
 • De personele en financiële administratie zijn in respectievelijk twee afdelingen belegd.
   
 • De centrale onderwijsadministratie van het voortgezet onderwijs is ondergebracht bij het bestuursbureau en het boekenfonds van het voortgezet onderwijs wordt eveneens vanuit het bestuursbureau gecoördineerd.

Medewerkers

Hoe bereikt u de medewerkers van het bestuursbureau?

Lees verder