Logo

Vacatures

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau biedt ondersteuning aan het college van bestuur en aan de scholen in het belang en ter bevordering van een algemeen goed functioneren van de organisatie. Zowel medewerkers van de scholen als derden kunnen bij het bestuursbureau terecht met vragen. Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Voortgezet onderwijs

Het Christelijk Lyceum Delft (CLD) heeft drie locaties en biedt opleidingen op vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium niveau. De locaties hebben een gezamenlijke missie en identiteit, maar kenmerken zich door een eigen karakter en sfeer in een veilige en vertrouwde schoolomgeving. Met vormend en vernieuwend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen bereiden we ze voor op hun toekomst. Een toekomst die we met vertrouwen tegemoet zien.

CLD | Locatie Molenhuispad (havo/vwo):

Op de locatie Molenhuispad volgen ca. 1800 leerlingen hun opleiding. We bieden havo, atheneum en gymnasium aan. Ons onderwijs heeft een degelijke kant: klassikale lessen met vakleerkrachten en veel aandacht voor kennis en vaardigheden. Ons onderwijs heeft ook een innovatieve en ambitieuze kant: technasium voor zowel havo als vwo, samenwerking met het bedrijfsleven in de bovenbouw en vakoverstijgende projecten in de onderbouw. Momenteel  hebben we de volgende vacature:

 • docent muziek
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent natuurkunde
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent aardrijkskunde
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent tekenen
  Meer informatie is hier beschikbaar.

CLD | Locatie Hof van Delft (mavo/havo):

De locatie Hof van Delft is de mavo/havo-locatie van het CLD. Hier volgen ongeveer 450 leerlingen hun opleiding. Leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies krijgen de kans het beste uit zichzelf te halen. Met competentievakken als T&T en ondernemen bieden we keuzes en verdieping. We werken met Positive Behaviour Support (PBS) vanuit onze  4 kernwaarden: Vertrouwen | Veilig | Betrokken | Respect. Er is een vriendelijke en gemoedelijke sfeer op school; iedereen voelt zich veilig. Momenteel zijn er geen vacatures. 

CLD | scholencombinatie Delfland:

De sc Delfland is een jonge dynamische school voor vmbo in het hart van Delft, die onderwijs verzorgt voor ongeveer 550 leerlingen. De school is een samenwerking tussen openbaar en het christelijk beroepsonderwijs en biedt de profielen E&O, PIE, HBR en Z&W aan. Er is volop ontwikkeling om het onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken. Daarnaast is er een goed georganiseerde begeleidingsstructuur voor (startende) docenten en zijn er goede ontwikkelmogelijkheden. Momenteel hebben wij de volgende vacature:

 • onderwijsassistent Zorg & Welzijn
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent PIE / M &T
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent Nederlands
  Meer informatie is hier beschikbaar.
 • docent kunst en cultuur
  Meer informatie is hier beschikbaar.

Primair onderwijs

Wij zijn voor onze basisscholen altijd op zoek naar:

De Waterhof:

Onze school is een open christelijke school waar veel aandacht wordt besteed aan waarden en normen. Aandacht hebben voor elkaar, vinden we heel belangrijk. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen nu en straks, individueel en samen, hun plek in de samenleving innemen en een scheppende bijdrage leveren aan een gezonde wereld. Wij doen dat door te onderwijzen in de kernvakken (leerlijn basisvaardigheden) en door drie bijzondere leerlijnen: ‘Leren bewegen en bewegend leren’, 'Natuur en techniek’ en ‘IK, JIJ, WIJ'. We werken vanuit het motto ‘Samen Leren, Samen Wijzer’. Momenteel zijn er geen vacatures.

Het Mozaïek:

Wij zijn een opleidingsschool met twee locaties. Op het Mozaïek hebben we oog voor de toekomst van de kinderen; onderwijsvernieuwing vinden we belangrijk, dat zie je terug in onze middelen en methodes. Leerlingen worden zelf betrokken bij hun leerproces, we hebben aandacht voor ieder kind. We hebben een open en fijne sfeer in het team en vinden goede begeleiding en coaching van onze collega's belangrijk. Heb je interesse in een van onze vacatures? Momenteel zijn er geen vacatures.

De Rembrandtschool:

Wij zijn een vernieuwende basisschool voor gemiddeld 130 leerlingen. Onze focus ligt op de groei van ieder kind. In een rustige en gestructureerde omgeving krijgen onze leerlingen alle kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen. We besteden wekelijks aandacht aan theater, creativiteit en beweging. We hebben een bijzonder gemotiveerd en gezellig team en een ruim, kleurrijk schoolgebouw met veel mogelijkheden voor bewegen en theater. We benutten als team ICT-mogelijkheden en hebben de ondersteuning op dat gebied goed ingeregeld. Wij zoeken een:

Het Max Havelaar Kindcentrum:

Samen met het kinderdagverblijf, de buiten­schoolse opvang en onderwijs vormen wij een integraal kindcentrum. Dit is dé ontwikkelplek waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, te spelen en om mee te doen aan diverse activiteiten. We werken vanuit één visie, als één team met een brede blik op kinderen en in nauwe samenwerking met ouders en verzorgers. Cultuur, natuur en wetenschap en techniek zijn de speerpunten. We hebben een prettig team met ambitieuze en bevlogen collega’s, die klaar staan om te helpen waar nodig. We werken met leerteams, geven ruimte aan professionalisering en ontwikkeling en stimuleren eigen initiatief. Momenteel zijn er geen vacatures.

De Horizon:

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken? Bij De Horizon werk je op een energieke school, met kansen voor ieder kind. Met ca. 400 kinderen verdeeld over 2 locaties in Delft hebben wij meer dan 27 nationaliteiten binnen de school. We zijn een communityschool, en hebben een divers team met voor elke collega kans voor ontwikkeling. We werken samen met de Delftse peuterspeelzalen, JGZ, de gemeente Delft en Delft voor Elkaar. Wie weet wil jij deel uitmaken van ons gezellige team? 

 • De Horizon heeft meerdere vacatures voor enthousiaste leerkrachten. Ontdek de wereld van De Horizon! 
  Meer informatie is hier beschikbaar.

Het Talent:

Op onze school met ruim 300 leerlingen in een nieuwbouwwijk in Den Hoorn dagen we leerlingen uit op hun eigen niveau hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we een plusklas en we werken regelmatig groepsdoorbrekend zodat kinderen van en met elkaar leren. We mogen onszelf een Kanjerschool noemen. We hechten veel waarde aan creativiteit, zelfstandigheid, muziek, cultuur en techniek. Bij Het Talent maak je deel uit van een bijzonder gemotiveerd en gezellig team dat houdt van humor. We zijn volop in ontwikkeling en hebben jou daarbij nodig. Momenteel zijn er geen vacatures.

De Ark Schipluiden:

De Ark is een open en vernieuwende basisschool in het landelijke Schipluiden, dat onderdeel uitmaakt van de groene gemeente Midden-Delfland. We zijn een moderne, dynamische school. Met ons fijne team van medewerkers en de zeer betrokken ouders bieden wij kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Belangrijke pijlers in alles wat we doen zijn: samen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. We hebben oog voor elkaar, voor de natuur en voor de omgeving. Momenteel zijn er geen vacatures.

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 
 

Vervangingspool

Binnen de sector PO hebben wij een eigen vervangingspool die de eerste vervangingen binnen de sector opvangt. Binnen deze pool kun je werken als onderwijsassistent, lerarenondersteuner of als leerkracht. Je krijgt een vaste stamschool toegewezen, als er dan geen vervanging nodig is ga je aan het werk op je stamschool.

Kom jij ons team versterken?

Lees verder