Logo

Organisatie

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.) is opgericht op 1 januari 2013 en is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van de Stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Delft e.o. (PCBO) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Delft e.o. (VPCVO).

De Stichting bestaat uit zeven basisscholen met tien locaties en één school voor voortgezet onderwijs met drie locaties.

Elke school of locatie vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving.

SCO Delft e.o. is gericht op het bevorderen van een ononderbroken leer- en zorglijn tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Iedereen zet zich in om het gezamenlijke doel te realiseren: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, inspirerend en innoverend onderwijs gericht op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat op een professionele, lerende en resultaatgerichte manier.