Logo

Beleid

Diverse

Medezeggenschap

AVG | Privacy

Strategisch document

Directievoering

Raad van Toezicht

Regelingen en publicaties van de scholen zijn beschikbaar op de websites van de diverse scholen en/of kunnen bij de betreffende school worden opgevraagd.

Inspectie oordeel: GOED

Het oordeel van de inspectie op basis van het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen dat in 2023 is uitgevoerd is: GOED.

Lees hier het volledige inspectierapport.

Koersbeweging 2027 | animatie

Klik op de afbeelding