Logo

Verantwoording

Geïnteresseerd in onze jaarstukken?

Lees verder

Medezeggenschap

De medezeggenschap bij SCO Delft e.o. is onderverdeeld in medezeggenschap voor het Primair onderwijs en medezeggenschap voor het Voortgezet Onderwijs.

Lees verder