Logo

Scholen Voortgezet Onderwijs

Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst!

Christelijk Lyceum Delft
Locatie Molenhuispad (havo/vwo)
Molenhuispad 1
2614 GE DELFT

T: 015-2684330 | E: info@chrlyceumdelft.nl | I: www.chrlyceumdelft.nl

Christelijk Lyceum Delft
Locatie Hof van Delft (mavo/havo)
Obrechtstraat 48
2625 XN DELFT

T: 015-2684370 | E: info@chrlyceumdelft.nl | I: www.chrlyceumdelft.nl

Christelijk Lyceum Delft
Locatie sc Delfland (vmbo-gl/kbl/bbl)
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT DELFT

T: 015-2000014 | E: info@sc-delfland.nl | I: www.sc-delfland.nl