Disclaimer

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel SCO Delft e.o. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SCO Delft e.o. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SCO Delft e.o. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

SCO Delft e.o. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

juli 2024