Logo

Functieprofiel

Uitgebreid functieprofiel

Lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering. Het betreffende lid zal deel uitmaken van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Het betreft een nevenfunctie. 

Functie-eisen

Algemene eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen organisaties;
 • Affiniteit met het onderwijs; brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • Onderschrijft de identiteit van het christelijk onderwijs;
 • Vermogen om de doelstelling van de stichting en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken;
 • Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op het onderwijs;
 • In staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te bewaren;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur;
 • Onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak;
 • Beschikt over regionaal voor de stichting relevant netwerk;
 • Voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. 

Specifieke eisen

Kandidaten beschikken over een bedrijfseconomische, RC of RA-opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, bij voorkeur opgebouwd binnen een (maatschappelijke) onderneming of in de accountancy. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de daar bijbehorende organisatieveranderingen, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en bijbehorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en managementrapportages. Zij beschikken over kennis en inzicht in vraagstukken over financiële continuïteit, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op (financiële) risico’s. Ervaring met recente kaders, wet- en regelgeving en financiering van het onderwijs geldt als een pré.

U bent een krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten de stichting. In uw optreden bent u sterk gericht op samenwerking en samenhang.

Procedure

De reactietermijn sluit 8 maart 2018. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit de heer Alex Crezee en mevrouw Anneriet van Rijn – Kruijsen. 

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren door een mail te sturen met uw motivatie en cv aan: Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft, info@scodelft.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw I.M. Dijkman-van der Plaat: telefoon: 015 2154880 (di-, wo- en donderdag).

 

Terug naar de vacature Lid van Toezicht.